CERTIFIKAT, ORGANISATIONER OCH BEHÖRIGHETER

För att kvalitetssäkra våra uppdrag och kundrelationer håller vi oss certifierade och uppdaterade enligt gällande rekommendationer. Vi är särskilt stolta över att vara kollektivavtalsansluta, medlemmar i en arbetsgivarorganisation samt vår BKMA-certifiering. Företagets affärs-idé och KMA-policys lämnas med glädje ut på förfrågan.